Warning: A non-numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_2/a/a/aab2303a-0479-4d2f-839c-092a9ce58956/easypc.sk/sub/zus/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Hudobný odbor

Cieľ

Umožňuje žiakom učiť sa ovládať rôzne hudobné nástroje, zvládnuť hudobnú náuku, vystupovať na žiackych koncertoch a na rozmanitých spoločenských podujatiach.

 

Individuálne vyučované predmety

  • Hra na klávesové nástroje - klavír, keyboard
  • Hra na sláčikové nástroje - husle
  • Hra na gitare
  • Hra na dychové nástroje - zobcová flauta, saxofón
  • Spev

 

Skupinovo vyučované predmety

  • Prípravné štúdium
  • Zborový spev
  • Komorné zoskupenia

 

Naši učitelia

Mgr. Štefan Híves

Mgr. Beatrix Feterik

Mgr.art.Dorota Dianišová

Veronika Zaťko

Margaréta Vajdová

Baráz Ádám

Krištof Kiss Dis.art.

Marián Kováčik Dis.art.

Ján Rédli Dis.art.