Naši žiaci vystúpili na literárnom popoludní u Mikszáthovcov (GALÉRIA)

24. október 2022

V Sklabinej, v Pamätnom dome Mikszátha Kálmána sa uskutočnil spomienkový program s názvom Literárno-hudobné popoludnie u Mikszáthovcov.

Pod vedením učiteľky Veroniky Zaťkovej na podujatí vystúpili aj žiaci našej školy:

Antónia Györgyová
Terézia Györgyová
Igor Martin
Olivér Zaťko