Aktuality

Oznamujeme Vám, že aj v školskom roku 2024/2025 je možnosť prihlásiť sa do našej Základnej umeleckej školy v Balogu nad Ipľom, v Čebovciach, v Neninciach a vo Vinici.   Prihlásiť…
Srdečne Vás pozývame na slávnosť v Balogu nad Ipľom usporiadanú pri príležitosti 15. výročia založenia našej školy dňa 6. júna 2024 od 16.30. Program:
Koncom marca náš spevácky zbor vystúpil na súťaži Pódium mladých umelcov 2024 v Modrom Kameni. V miestnej ZUŠ sa konal ďalší ročník nadregionálnej súťaži PMU, kde speváci a speváčky pod…
Požehnané Vianoce praje Základná umelecká škola v Balogu nad Ipľom Áldott Karácsonyt kíván az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola  
Srdečne Vás pozývame na adventné koncerty, výstavy a na "Vianočné tanečné kúzlo" našich žiakov v Neninciach, v Čebovciach, v Balogu nad Ipľom a vo Viniciach.   Termíny:
Oznamujeme Vám, že aj v školskom roku 2023/2024 je možnosť prihlásiť sa do našej Základnej umeleckej školy v Balogu nad Ipľom, v Čebovciach, v Neninciach a vo Vinici.   Prihlásiť…
Oznamujeme Vám, že aj v školskom roku 2023/2024 je možnosť prihlásiť sa do našej Základnej umeleckej školy v Balogu nad Ipľom, v Čebovciach, v Neninciach a vo Vinici.   Prihlásiť…