Aktuality

Srdečne Vás pozývame na slávnosť v Balogu nad Ipľom usporiadanú pri príležitosti 10. výročia založenia našej školy dňa 31. mája 2018. Program:
Zúčastnili sem sa na súťaži Pódium mladých umelcov 2018 v spev a v komornom speve. Výsledky našich žiakov:
Oznamujeme Vám, že aj v školskom roku 2014/2015 je možnosť prihlásiť sa do Základnej umeleckej školy v Čebovciach. Prihlásiť sa môžete na spev, zborový spev a na rozličné hudobné nástroje…
Prešli ďalšie tri mesiace a sme tu opäť s výberom prác našich žiakov. Budúci výtvarníci opäť pripravili veľmi zaujímavé diela, z ktorých Vám prestavíme až desať.
Dňa 24. januára 2014 sa konal polroční koncert v Základnej škole v Čebovciach. Na úspešnom koncerte vystúpili žiaci našej školy a prítomní si mohli pozrieť najkrajšie tvorby výtvarníkov.