Aktuality

Dňa 20. októbra 2022 sa uskutočnil Stretnutie družobných škôl v Balašských Ďarmotách, v miestnej umeleckej škole (Rózsavölgyi Márk Művészeti Alapfokú Iskola). Z našej školy vystúpili Szabó BálintBarján GáborGyörgy AntóniaGyörgy TeréziaSchmidt…
V Sklabinej, v Pamätnom dome Mikszátha Kálmána sa uskutočnil spomienkový program s názvom Literárno-hudobné popoludnie u Mikszáthovcov. Pod vedením učiteľky Veroniky Zaťkovej na podujatí vystúpili aj žiaci našej školy: Antónia…
Oznamujeme Vám, že aj v školskom roku 2022/2023 je možnosť prihlásiť sa do našej Základnej umeleckej školy v Balogu nad Ipľom, v Čebovciach, v Neninciach a vo Vinici.   Prihlásiť…
Žiaci našej školy 26. apríla sa zúčastnili nadregionálnej súťaže Pódium mladých umelcov 2022 v Rimavskej Sobote. Našu školu reprezentovali dvaja chlapci, ktorí predviedli sólové gitarové skladby. Výsledky Bálint Szabó –…
Náš učiteľ Ádám Baráz, skladateľ a klavirista, vystúpil 25. apríla v Základnej umeleckej škole Rózsavölgyi Márka v Balašských Ďarmotách s jedinečným Budapest Piano Quartet. Mladí klaviristi a pedagógovia našej školy…
26. apríla sa naši učitelia klavíra zúčastnili majstrovského kurzu v Komárne, ktorý viedla klaviristka Tünde Csoba z Maďarska, v Základnej umeleckej škole v Komárne. Tünde Csoba bola jedinou žiačkou svetoznámej maďarskej…
Pripravili sme Vám koncert žiakov našej školy. Prajeme Vám príjemný zážitok.