Požehnané Vianoce prajeme - Áldott Karácsonyt kívánunk

14. december 2022

Požehnané Vianoce praje Základná umelecká škola v Balogu nad Ipľom

Áldott Karácsonyt kíván az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola