Aktuality

Dňa 29. marca sa žiačka našej školy zúčastnila na súťaži Pódium mladých umelcov 2023 v Poltári. Mladá huslistka, Franciska Radosová sa umiestnila v bronzovom pásme. Jej učiteľom je Ján Rédli,…
Dňa 22. marca sa žiaci našej školy zúčastnili na novom súťaži v Balašských Ďarmotách s názvom RIDEG ARANKA ZONGORÁS TALÁLKOZÓ (Klavírne stretnutie na pamiatku Aranka Rideg). Našu školu reprezentovali klaviristi…
V nedeľu 19. marca 2023 náš spevácky zbor vystúpil na slávnosti v Čebovciach v Parku Szedera.  
Požehnané Vianoce praje Základná umelecká škola v Balogu nad Ipľom Áldott Karácsonyt kíván az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola  
Srdečne Vás pozývame na adventné koncerty našich žiakov v Čebovciach, v Balogu nad Ipľom, v Neninciach a vo Vinici.   Termíny:
Dňa 20. októbra 2022 sa uskutočnil Stretnutie družobných škôl v Balašských Ďarmotách, v miestnej umeleckej škole (Rózsavölgyi Márk Művészeti Alapfokú Iskola). Z našej školy vystúpili Szabó BálintBarján GáborGyörgy AntóniaGyörgy TeréziaSchmidt…
V Sklabinej, v Pamätnom dome Mikszátha Kálmána sa uskutočnil spomienkový program s názvom Literárno-hudobné popoludnie u Mikszáthovcov. Pod vedením učiteľky Veroniky Zaťkovej na podujatí vystúpili aj žiaci našej školy: Antónia…