10. výročie založenia našej školy - Pozvánka

17. máj 2018

Srdečne Vás pozývame na slávnosť v Balogu nad Ipľom usporiadanú pri príležitosti 10. výročia založenia našej školy dňa 31. mája 2018.

Program:

15.30 – Príchod hostí
16.00 – Otvorenie výstavy z prác žiakov výtvarného odboru
16.30 – Privítanie, prezentácia zo života školy, príhovory
Slávnostný koncert a tanečné predstavenie žiakov,
bývalých absolventov a učiteľov školy
Odovzdanie Pamätných listov
18.30 – Recepcia pre pozvaných hostí