Tvoriace deti – medzinárodnej súťaže PUERI FABRI na našej škole

9. november 2020

28. ročník Regionálnej medzinárodnej súťaže a výstavy detskej výtvarnej tvorby PUERI FABRI v roku 2020 sme usporiadali na našej škole v Balogu nad Ipľom.

Cieľom súťaže je jednak napomáhať tomu, aby tie tvorivé a nadané deti, ktoré majú záujem o výtvarné umenie, mali možnosť sa predstaviť širokej verejnosti, a súčasne upevniť kultúrnu spoluprácu obyvateľov nášho regiónu.

Hodnotiaca komisia pracovala v zložení (umelci, pedagógovia):

Mgr.art. Antal Gábor - grafik, Budapest, HU (predseda)
Mgr.art. Michaela Bodnárová - maliar, Ďudince, SK
Mgr.art. Gúgyela Tamás - sochar, grafik, Esztergom, HU
Adriena Kutaková - keramička, Šahy, SK
Mgr. Tibor Pálinkás - riaditeľ múzea, Šahy, SK

VÝSLEDKY

VÝZVAKIÍRÁS