18 apr 2023
  • Čas: 09.00
  • Miesto: Rimavská Sobota, ZUŠ

Súťaže Pódium mladých umelcov v Rimavskej Sobote

Základná umelecká škola v Rimavskej Sobote organizuje súťaž Pódium mladých umelcov - spev.

18. apríla 2023 vystúpia aj naši študenti v troch kategóriach: Ráhel Nagy, Antónia Györgyová, Vanesa Schmidtová

Pedagóg: Veronika Zaťko
Korepetítora: Ádám Baráz