08 sep 2014
  • Čas: 13.00 - 16.00
  • Miesto: Čebovce, ZŠ s MŠ

Prijímacie pohovory - Čebovce

Dňa 08. septembra 2014 od 13.00 do 16.00 sa uskutočnia prijímacie pohovory v Čebovciach v miestnej základnej škole. Podrobnosti nájdete tu.