18 dec 2019
  • Čas: 15:30, 17.00
  • Miesto: Balog nad Ipľom, ZŠ s MŠ

Adventný koncert - Balog nad Ipľom

Srdečne Vás pozývame na adventný koncert našich žiakov v Balogu nad Ipľom.

 

Termín:

18. decembra od 15.30 a 17.00 - Balog nad Ipľom, ZŠ s MŠ