08 jún 2023
  • Čas: 13.00 - 17.00
  • Miesto: Vinica, ZŠ

Prijímacie pohovory v júni 2023 - Vinica

Termín prihlášok: 8. júna 2023 (štvrtok) medzi 13.00 - 17.00 v hudobnej miestnosti ZŠ Vinica.

Kontakty: Beatrix Feterik, mobil: 0905 808 815

 

FACEBOOK UDALOSŤ

 

Prihláška na štúdium v školskom roku 2023/2024 a prijímacie pohovory v júni