07 jún 2023
  • Čas: 13.00 - 17.00
  • Miesto: Balog nad Ipľom, ZUŠ

Prijímacie pohovory v júni 2023 - Balog nad Ipľom

Termín prihlášok: 7. júna 2023 (streda) medzi 13.00 - 17.00 v ZUŠ Balog nad Ipľom.

Kontakty: Beatrix Feterik, mobil: 0905 808 815

 

FACEBOOK UDALOSŤ

 

Prihláška na štúdium v školskom roku 2023/2024 a prijímacie pohovory v júni