21 jún 2018
  • Čas: 13.00 - 16.30
  • Miesto: Nenince, ZŠ s MŠ

Prijímacie pohovory 2018 - Nenince

Dňa 21. júna 2018 od 13.00 do 16.30 sa uskutočnia prijímacie pohovory v Neninciach v miestnej základnej škole.