18 jún 2018
  • Čas: 13.00 - 17.00
  • Miesto: Čebovce, ZŠ s MŠ

Prijímacie pohovory 2018 - Čebovce

Dňa 18. júna 2018 od 13.00 do 17.00 sa uskutočnia prijímacie pohovory v Čebovciach v miestnej základnej škole.