20 mar 2022
  • Čas: 16.00
  • Miesto: Čebovce, Park Szedera (ZŠ s MŠ)

Odhalenie prvého pamätného stĺpa v Čebovciach - koncert speváckeho zboru ZUŠ

V nedeľu 20. marca 2022 o 16.00 hod. bude v Parku Szedera, pri základnej škole slávnostne odhalený prvý pamätný stĺp, „KOPJAFA“ v Čebovciach, pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky obce Čebovce.

Na podujatí so slávnostným programom pri príležitosti revolúcie z rokov 1848-1849 vystúpia aj žiaci základnej školy v Čebovciach a umeleckej školy v Balogu nad Ipľom, Mária Híves a spevácky zbor Szeder.

FACEBOOK UDALOSŤ