13 máj 2022
  • Čas: 10.00
  • Miesto: Balog nad Ipľom, ZUŠ

Školské kolo súťaže ITEFESZT

Školské kolo talentovej súťaže ITEFESZT, ktorý organizuje Csemadok v okrese Veľký Krtíš.